Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στους τερματικούς σταθμούς των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι Χρήστες, για να αναμεταδοθούν στις ίδιες ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων επισκέψεων. Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από το διαχειριστή της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, καθώς και από εξωτερικούς φορείς. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στις ιστοσελίδες του Ομίλου της “Fater SpA”, και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να γνωρίζετε πώς να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας.

Cookies που χρησιμοποιούνται από την Fater

Η χρήση των cookies στις ιστοσελίδες του Ομίλου της Fater SpA, με έδρα στην οδό Via Alessandro Volta, 10-65129 Pescara, αποτελεί μέρος της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των ιστοσελίδων αυτών, όπως και αυτή η πύλη (portal). Για όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πατήστε εδώ.

Τεχνικά cookies για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση

Cookies σχετικά με δραστηριότητες απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και για την παροχή της υπηρεσίας:

Cookies συνόδου (Session cookies) που επιτρέπουν την πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας (π.χ. επιτρέπουν την ταυτοποίηση για την πρόσβαση σε ελεγχόμενες περιοχές, “navigation ή session cookies”).

Cookies συνόδου (Session cookies) που επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική βάση, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται την ιστοσελίδα (“cookie analytics”).

Cookies συνόδου (Session cookies) σχετικά με δραστηριότητες αποθήκευσης προτιμήσεων [π.χ. γλώσσα, επιλεγέντα δώρα σε κλήρωση, «λειτουργικά cookies» (“functionality cookies”)] με σκοπό τη βελτίωση της εκάστοτε υπηρεσίας.

Τα cookies ανωτέρω έχουν εγκατασταθεί απευθείας από την Fater SpA., και ενόψει του γεγονότος ότι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τους λειτουργικούς σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την εγκατάστασή τους.

Cookies για τα οποία απαιτείται συγκατάθεση

Όλα τα cookies, εκτός από τα τεχνικά cookies που αναφέρονται ανωτέρω εγκαθίστανται ή ενεργοποιούνται μόνο μετά τη συγκατάθεση που δίδεται από το χρήστη την πρώτη φορά που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες που ανήκουν στην εταιρεία “Fater SpA”. Η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί με γενικό τρόπο, αλληλεπιδρώντας με την προειδοποίηση της παρούσας Πολιτικής που εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα (landing page) της ιστοσελίδας, με τον τρόπο που ορίζεται στην εν λόγω προειδοποίηση (κλείνοντας την προειδοποίηση, ή πατώντας την εντολή OK, ή κυλίοντας (scrolling) ή πατώντας σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του), ή μπορεί να παρέχεται επιλεκτικά με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω. Η συγκατάθεση αυτή εντοπίζεται κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων επισκέψεων. Ωστόσο, ο χρήστης έχει πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσει το σύνολο ή μέρος της συγκατάθεσης που έχει ήδη δώσει.