Πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προκειμένου να γίνετε μέλος της βάσης δεδομένων των καταναλωτών της εταιρείας “Fater SpA” και να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις των προϊόντων “Lines”, “Pampers”, “Ace”, “Tampax” κ.λπ., καθώς και να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες, δημοσκοπήσεις, ενημερωτικά δελτία (newsletters) κλπ, θα πρέπει να συμφωνήσετε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196 της 30ης Ιουνίου 2003, που περιέχει διατάξεις «Σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», σας ενημερώνουμε ότι, μετά την αποστολή των προσωπικών δεδομένων σας με τη συμπλήρωση της φόρμας στην παρούσα ιστοσελίδα, θα προβούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις απορρήτου που διέπουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς παροχής εμπορικών πληροφοριών ή για την αποστολή διαφημίσεων, προωθητικού υλικού, ή για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών αγοράς ή διαδραστικής εμπορικής επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters), στοιχείων και συμβουλών σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται από τη “Fater SpA” (ενδεικτικά “Pampers”, “Lines”, “Ace”, “Tampax”) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μέσω διαφόρων μέσων όπως ταχυδρομικώς, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, καθώς και για την πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες, όπως την παροχή εξειδικευμένων απαντήσεων σε ερωτήσεις που απευθύνονται σε συμβούλους, τη συμμετοχή σε κληρώσεις, τη διαδικτυακή (“on-line”) ανταλλαγή ιδεών μεταξύ μελών του συλλόγου, ηλεκτρονικές συσκευές (IT utilities και gadgets). Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) που θα λαμβάνετε μπορεί να ενσωματώνουν ψηφιακά αρχεία cookies, με σκοπό την επιβεβαίωση παράδοσής τους. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να διασφαλίσουμε την παροχή πληροφοριών και ειδήσεων που σας ενδιαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies πατήστε εδώ.

Όσον αφορά ειδικότερα στις δραστηριότητες του «Pampers Club», σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στη βάση δεδομένων μέχρι το παιδί σας να συμπληρώσει την ηλικία των τριάντα έξι (36) μηνών, ή ακόμα και μετά την ημερομηνία αυτή, εφ 'όσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι εισέρχεστε στην ιστοσελίδα τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Οι μέθοδοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας ενδέχεται να απαιτήσουν τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, με βάση ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά κριτήρια. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ωστόσο αυστηρώς απόρρητα και θα επεξεργάζονται με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και το απόρρητο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία “Fater SpA”. Ο κατάλογος των υπευθύνων επεξεργασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμος στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Via A. Volta 10, 65121 Pescara, Ιταλία. Δυνάμει του άρθρου 7 του Νομοθετικού Διατάγματος σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή, να προβείτε σε διορθώσεις αυτών, να ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή την μετατροπή τους σε ανώνυμη μορφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αποστέλλοντας επιστολή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας “Fater SpA” [Servizio Consumatori Fater], στην οδό Via A. Volta, 10 65129 PESCARA (ΙΤΑΛΙΑ) ή καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 085/4552273. Αναφορικά με την ιστοσελίδα του προϊόντος ACE, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους, ή τη μετατροπή τους σε ανώνυμη μορφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αποστέλλοντας επιστολή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας «Fater SpA» [Servizio Consumatori Fater], στην οδό Via A. Volta, 10 65129 PESCARA (ΙΤΑΛΙΑ) ή καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 02/39544839.

Εκτός από όλα τα μέρη που είναι εξουσιοδοτημένα να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή της κανονιστικής πράξης, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν επίσης να κοινοποιούνται:

  • σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο (P&G, Angelini, κλπ)
  • σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ειδικότερα σε εταιρείες που συμμετέχουν στη διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, στην παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, στην προώθηση ή/και τη μεταφορά της αλληλογραφίας και εμπορευμάτων ή/και περιουσιακών στοιχείων. Ο κατάλογος των εταιρειών αυτών είναι διαθέσιμος στα γραφεία που αναφέρονται ανωτέρω.

Αποκλειστικά στην περίπτωση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτυακής Παροχής Συμβουλών (“Online Consulting”), τα δεδομένα που αποστέλλετε μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και ως εκ τούτου ενδέχεται να θεωρηθούν ευαίσθητα δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 δ’ του Νομοθετικού Διατάγματος. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα αυτά, θα προωθούνται αποκλειστικά και άμεσα στο Σύμβουλο που έχετε ζητήσει, χωρίς να μεσολαβεί καμία επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την “Fater SpA”, ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για να σας παρέχει δωρεάν επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με την υπηρεσία, και θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003.

Σας ενημερώνουμε κατωτέρω για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003: 1) Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των προσωπικών τους πληροφοριών, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί, και να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες σε κατανοητή μορφή. 2) Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με: α) την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, β) τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας, γ) το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της επεξεργασίας μέσω υπολογιστή δ) την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, του διαχειριστή και του εκπροσώπου που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, ε) τα μέρη ή τις κατηγορίες των μερών, στα οποία τα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν ή που μπορεί να λάβουν γνώση των δεδομένων ως αντιπρόσωπος εντός της χώρας, καθώς και τους διαχειριστές ή αντιπροσώπους. 3) Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει: α) ενημέρωση, διόρθωση ή, εφόσον ζητηθεί, την ενσωμάτωση των δεδομένων, β) διαγραφή, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την παρεμπόδιση παράνομης επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν χρειάζεται να τηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν στη συνέχεια γ) την πιστοποίηση ότι οι ενέργειες που αναφέρονται στα σημεία α) και β) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τους, κοινοποιήθηκαν σε εκείνους στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώθηκαν ή αποκαλύφθηκαν, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν ή προϋποθέτει τη δέσμευση πόρων σαφώς δυσανάλογων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα. 4) Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, εν όλω ή εν μέρει: α) για νόμιμους λόγους, την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμα και για σκοπό σχετικό με το σκοπό της συλλογής, β) την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τους σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού ή υλικού πώλησης ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή πώλησης επικοινωνιών.

Έχοντας λάβει τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 και γνωρίζοντας τα δικαιώματα του άρθρου 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, το πλήρες κείμενο του οποίου έχω διαβάσει από κοινού με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του εν λόγω νόμου, δίνω τη συγκατάθεσή μου στην εταιρεία “Fater SpA”, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, καθώς επίσης δίνω τη συγκατάθεσή μου σε κάθε σύμβουλο (π.χ. Παιδίατρο) να επεξεργαστεί, ως αυτόνομος υπεύθυνος επεξεργασίας, οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα κρίνω σκόπιμο να αποστείλω απευθείας σε οποιοδήποτε σύμβουλο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν αυστηρώς απόρρητα και ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να ζητήσω να ασκήσω τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μου, απευθυνόμενος στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.