Informare privind Politica de Confidenţialitate

Pentru a face parte din baza de date cu clienţi a Fater SpA şi a participa la evenimente organizate de mărcile de produse: Lines, Pampers, Ace, Tampax etc., precum şi pentru a primi informaţii comerciale, sondaje de opinie, buletine informative etc., trebuie să vă exprimaţi acordul faţă de informarea de mai jos.

Politică de Confidenţialitate

Conform art. 12 din Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor, vă informăm că, odată ce datele sunt trimise după ce completaţi formularul de pe acest site web, noi vom prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia menţionată mai sus şi cu obligaţiile de confidenţialitate care ne ghidează activitatea de afaceri. Datele vor fi prelucrate în scopul informaţiilor comerciale sau pentru trimiterea de mesaje publicitare, mesaje promoţionale sau materiale legate de vânzări, sau pentru realizarea activităţilor de cercetare de piaţă sau comunicare comercială interactivă, buletine informative, recomandări şi sfaturi cu privire la mărcile comercializate de Fater SpA (de exemplu, dar fără limitare la, Pampers, Lines, Ace, Tampax) în format electronic sau pe hârtie, prin diverse mijloace precum poştă, e-mail, telefon, şi pentru a putea accesa, de asemenea, o gamă de servicii precum: - răspunsuri specializate la întrebări adresate unui consultant; - participare la tombole; - schimb „online” de idei între membrii clubului; - utilităţi şi dispozitive IT. E-mail-urile pe care le veţi primi pot avea încorporate cookie-uri digitale pentru a verifica dacă destinatarul le-a primit. Putem folosi cookie-uri şi pentru a ne asigura că vă furnizăm ştiri şi informaţii care vă interesează. Pentru mai multe informaţii privind cookie-urile, click aici.

Făcând refereire în mod specific la activităţile Clubului Pampers, vă informăm, de asemenea, că datele cu caracter personal vor fi stocate şi prelucrate în baza de date până când copilul dumneavoastră împlineşte vârsta de 36 de luni, sau chiar şi după această dată, atât timp cât continuaţi să accesaţi serviciile de pe site, în cazul în care accesaţi site-ul cel puţin o dată pe an.

Metodele de prelucrare a datelor referitoare la datele dumneavoastră pot necesita folosirea de instrumente automate adecvate pentru prelucrarea datelor, pe baza criteriilor de calitate, cantitate şi timp. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi însă păstrate strict confidenţiale şi prelucrate astfel încât să garanteze securitatea şi confidenţialitatea. Proprietarul datelor este societatea Fater SpA. O listă cu operatorii de date este disponibilă la sediul societăţii din Via A. Volta 10, 65121 Pescara. În orice moment, în baza art. 14 din Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor, veţi avea acces la datele dumneavoastră, le veţi putea corecta, veţi putea solicita anularea acestora sau le veţi putea transforma într-un format anonim, complet gratuit, adresându-vă Serviciului Clienţi Fater [Servizio Consumatori Fater], Via A. Volta, 10 65129 PESCARA (ITALIA) sau contactând Serviciul Clienti la numărul: 085/4552273. În ceea ce priveşte site-ul web al ACE, veţi avea acces la datele dumneavoastră, le veţi putea corecta, veţi solicita anularea acestora sau transformarea lor în format anonim, complet gratuit, adresându-vă Serviciului Clienţi Fater [Servizio Consumatori Fater], Via A. Volta, 10 65129 PESCARA (ITALIA) sau contactând Serviciul Clienţi la numărul: 02/39544839.

În plus faţă de toate părţile care sunt autorizate să acceseze datele respective în baza prevederilor legale sau ale legislaţiei secundare, datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, comunicate

  • altor societăţi din cadrul aceluiaşi Grup (P&G, Angelini, etc.);
  • societăţilor de prestări servicii, cu referire specială la societăţile implicate în managementul sistemelor de prelucrare, consultanţă în afaceri, transmitere şi/sau transport de corespondenţă, şi bunuri şi/sau active. O listă cu astfel de societăţi este disponibilă la sediile specificate mai sus.
  • datele pot fi transferate în alte state care nu au un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal precum statele membre ale UE.

Doar în cazul în care intenţionaţi să utilizaţi serviciul de „Consultanţă Online”, datele pe care le trimiteţi pot conţine informaţii legate de starea dumneavoastră de sănătate şi, prin urmare, pot fi considerate date sensibile în conformitate cu art. 7, alineatul (1), lit. g) din Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor; din acest motiv, aceste date, fără ca Fater să realizeze niciun fel de prelucrare de date, vor fi transmise exclusiv şi direct Consultantului pe care l-aţi solicitat, care le va utiliza doar pentru a vă furniza consultanţa profesională gratuită aferentă serviciului şi va fi deţinătorul datelor şi managerul lor conform Legii nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor. Accesul la datele transmise prin intermediul serviciului „Consultanţă Online” pot fi accesate, de asemenea, de către medicul dumneavoastră personal, în numele dumneavoastră.

Facem, de asemenea, referire la drepturile dumneavoastră care sunt recunoscute conform art. 13-18 din Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor. 1. Persoana vizată are dreptul să primească confirmarea existenţei sau absenţei datelor sale cu caracter personal, chiar dacă nu au fost deja primite, şi să primească informaţiile respective într-o formă inteligibilă. 2. Aveţi dreptul să obţineţi informaţii: a) privind originea datelor cu caracter personal; b); privind scopurile şi metodele de prelucrare; c) privind logica aplicată în cazul prelucrării asistate de calculator; d) privind identitatea proprietarului, managerului şi a reprezentantului numit în baza articolului 2, alineatul (3); e) privind părţile sau categoriile de părţi cărora le pot fi comunicate datele sau care pot lua cunoştinţă de date în calitate de reprezentant numit pe teritoriul ţării, şi privind managerii sau agenţii. 3. Partea vizată are dreptul să obţină a) actualizarea, rectificarea sau, când se doreşte, integrarea datelor; b) anularea, transformarea în format anonim sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor care nu trebuie păstrate în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior; c) certificarea faptului că operaţiunile conform literelor a) şi b) au fost făcute cunoscute, inclusiv conţinutul lor, celor cărora le-au fost comunicate sau dezvăluite datele, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil sau implică o alocare de resurse în mod evident disproporţionate faţă de dreptul protejat. 4.Partea vizată are dreptul să obiecteze, integral sau parţial: a) din motive legitime, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal legate de acesta/aceasta, deşi relevante pentru scopul colectării; b) cu privire la prelcurarea datelor legate de acesta/aceasta în scopul trimiterii materialelor publicitare sau a vânzării directe sau pentru realizarea de activităţi de cercetare de piaţă sau de comunicare legată de vânzări.

După primirea informaţiilor conform art. 12 şi recunoscând drepturile prevăzute de art. 13-18 din Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor, autorizez Fater SpA, în calitate de proprietar al prelucrării datelor, să colecteze şi să prelucreze datele referitoare la mine; de asemenea, autorizez orice consultanţi (de exemplu, pediatrul) să prelucreze în calitate de deţinători autonomi orice date sensibile cu caracter personal pe care le voi considera adecvate pentru a fi trimise direct utilizând serviciul corespunzător. Aceasta presupunând că datele cu caracter personal sunt păstrate strict confidenţiale şi că în orice moment pot solicita exercitarea drepturilor inerente la data adresării către Serviciul Clienţi menţionat mai sus.